Sáng ngày 08 tháng 01 năm 2019 cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh toàn trường tiểu học Quang Trung thực hành rửa tay bằng xà phòng. Y tế trường học tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và giáo dục thể chất cho học sinh

Sáng ngày 08 tháng 01 năm 2019 cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh toàn trường tiểu học Quang Trung thực hành rửa tay bằng xà phòng. Y tế trường học tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và giáo dục thể chất cho học sinh