THÔNG BÁO HỌC SINH ĐI HỌC TẬP TRUNG TRỞ LẠI

  • Thời gian học tập trung trở lại: Từ ngày 4 tháng 5 năm 2020
  • Thời khóa biểu thực hiện như trước khi nghỉ phòng chống dịch.
  • Thời gian biểu hàng ngày: (Thực hiện việc giãn cách xã hội để phòng dịch nên có sự thay đổi như sau:

Buổi sáng vào học : 7 giờ. Ra về: Khối 1,2: 10 giờ 25 phút; Khối 3,4 : 10 giờ 30 phút; Khối 5: 10 giờ 35 phút

Buổi chiều: Vào học 13 giờ 50. Ra về: Khối 1,2: 16 giờ 25 phút; Khối 3,4 : 16 giờ 30 phút; Khối 5: 16 giờ 35 phút.

Giờ giải lao giữa buổi học thực hiện xen kẽ các khối lớp với các tiết học để hạn chế tiếp xúc trong học sinh.

Bài viết liên quan