ngày 08 tháng 01 năm 2019 trường tiểu học Quang Trung đã tham gia Liên hoan Erobic dân vũ và các nhóm nhảy và chào  mừng ngày học sinh và sinh viên

ngày 08 tháng 01 năm 2019 trường tiểu học Quang Trung đã tham gia Liên hoan Erobic dân vũ và các nhóm nhảy và chào  mừng ngày học sinh và sinh viên