THÔNG BÁO TUYỂN SINH

1. Phương thức tuyển sinh

Năm học 2020 - 2021, trường Tiểu học Quang Trung tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển.

2. Đối tượng tuyển sinh

Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2014), trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi.

Học sinh ở các tổ dân phố 1;2;4;5;6;7;10 phường Duy Tân (học sinh Trung tâm TTBT & CTXH ).

3. Điều kiện tuyển sinh

- Học sinh có hộ khẩu thường trú và thực tế có cư trú trên địa bàn các tổ dân phố: Tổ 1; Tổ 2; Tổ 4; Tổ 5; Tổ 6; Tổ 7; Tổ 10; phường Duy Tân – TP Kon Tum - Kon Tum.

- Học sinh có trong danh sách phổ cập giáo dục của phường.

Bài viết liên quan