NGÀY HỘI HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

Phong trào "Hiến máu nhân đạo" của cán bộ, giáo viên, nhân viên trường TH Quang Trung thể hiện sự yêu thương san sẻ giữa con người với con người.

 

Phong trào "Hiến máu nhân đạo" của cán bộ, giáo viên, nhân viên trường TH Quang Trung thể hiện sự yêu thương san sẻ giữa con người với con người.

Hôm nay ngày 30/07/2020 16 cán bộ, giáo viên, nhân viên trường TH Quang Trung với tinh thần " Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại"! 

Bài viết liên quan