NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH VÀ HỘI THI KỂ CHUYỆN THEO SÁCH

Sáng ngày 19 tháng 4 năm 2019 trường TH Quang Trung đã tổ chức ngày hội đọc sách và kể chuyện theo sách  cho các em 

Sáng ngày 19 tháng 4 năm 2019 trường TH Quang Trung đã tổ chức ngày hội đọc sách và kể chuyện theo sách  cho các em 

hình ảnh 1 số hoạt động trong ngày hội

Cô Mai Thị Dung hiệu trưởng nhà trường lên phát biểu trong ngày hội

 

Bài viết liên quan