KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019-2020

Hôm nay, hơn 24 triệu học sinh, sinh viên cả nước đến trường dự lễ khai giảng năm học 2019 - 2020. Thầy trò và các phụ huynh của trường TH Quang Trung cùng hân hoan trong một lễ khai giảng thiết thực, ý nghĩa và mang lại niềm vui cho học sinh

Hôm nay, hơn 24 triệu học sinh, sinh viên cả nước đến trường dự lễ khai giảng năm học 2019 - 2020. Thầy trò và các phụ huynh của trường TH Quang Trung cùng hân hoan trong một lễ khai giảng thiết thực, ý nghĩa và mang lại niềm vui cho học sin

Cô phạm Thị Như Hoa phát quá cho học sinh nghèo vượt khó
phần lễ trong ngày khai giảng năm học mới
phần lễ trong ngày khai giảng