Tin nổi bật
NGÀY HỘI HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

NGÀY HỘI HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

Phong trào "Hiến máu nhân đạo" của cán bộ, giáo viên, nhân viên trường TH Quang Trung thể hiện sự yêu thương san sẻ giữa con người với con người. 
NGÀY HỘI HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

NGÀY HỘI HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

Phong trào "Hiến máu nhân đạo" của cán bộ, giáo viên, nhân viên trường TH Quang Trung thể hiện sự yêu thương san sẻ giữa con người với con người.